Zakład Elektoromechaniki Dźwigowej jest firmą prywatną i działa na rynku od 1998 roku. W branży dźwigowej jesteśmy od 30 lat. Działamy na terenie Dolnego Śląska a także w całej Polsce i po za jej granicami. Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na montaż modernizację oraz remonty i konserwację wszystkich typów dźwigów oraz schodów ruchomych i platform dla…